MORSMÅLSDAGEN
En samleside med inspirasjon og faglig innhold tilpasset hele opplæringsløpet!

Den internasjonale morsmålsdagen markeres årlig 21. februar over hele verden.
Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold.

«Jeg kan være den personen jeg er, når jeg snakker morsmålet mitt».

Filmen synliggjør hva 8 mennesker forbinder med sitt morsmål. Bruk filmen til å reflektere rundt språklig mangfold!

Vi anbefaler å se filmen med undertekst. Underteksten finnes på flere språk.

Slik markerte Ålesund kommune morsmålsdagen i 2023!

De tospråklige lærerne i Ålesund hadde møter i arbeidsgrupper hvor de drøftet ideer til markeringen og gjennomførte en vellykket workshop med hele gjengen hvor de lærte blant annet å lage «snakkende sokker».

Videoer fra klasserommet

Marianne Gaasø har jobbet med flerspråklige elever i 20 år. De siste 15 årene har hun vært spesielt opptatt av elever som er nye i Norge. I denne filmen forbereder hun seg til å ta imot nyankomne elever. Hun forteller om hvordan hun bruker elevenes flerspråklighet som ressurs selv om hun ikke selv snakker disse språkene. 

I overordnet del av læreplanverket står det: «Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet». I denne filmserien møter vi lærere og elever i flerspråklige klasserom som deler erfaringer om bruk av flerspråklighet i opplæringen. Vi møter også forsker Joke Dewilde som forteller hva forskningen sier om flerspråklighet som ressurs i skolen.  

Se resten av filmserien her: Flerspråklighet som ressurs – filmserie med oppgaver – NAFO (oslomet.no)

Videoer fra barnehagen

Leser søker bok er en forening som jobber for at litteraturen skal være for alle. Nå ønsker vi å samle erfaringer om hvordan flerspråklige ressurser blant foreldre og personale i barnehager kan brukes til å styrke flerspråklige barns stolthet og identitet.

De ubudne gjestene er en fortelling fra Iran. I videoen får vi se fortellingen formidles på flere språk. Du finner en utskriftsvennlig versjon av fortellingen på morsmal.no. Boken er tospråklig og er oversatt til over 15 språk. Dette gir mange ulike muligheter til å synliggjøre språklig mangfold.

Om du vil promotere et planlagt arrangement, sette et midlertidig profilbilde eller lage en nyhetssak om Morsmålsdagen finner du bildefiler du kan bruke DFBs nedlastingsside.

Be familier og ansatte ta med bøker hjemmefra til skolen eller barnehagen. Bruk bøkene, enten til lesing eller til å bli kjent med ulike type skriftspråk. Bøker på ulike språk gir også muligheten til å oppdage nye fortellinger, samtidig som man blir kjent med språk og kultur. Her kan skolenes bibliotekarer og andre ressurspersoner bidra. Det flerspråklige bibliotek har litteratur på ulike språk til utlån.

morsmålsdagen litteratur elise
Lag en utstilling med barnelitteratur på flere språk.
Foto: Elise Wagner Finnanger

Arranger fellessamlinger på tvers av avdelinger eller klasser – eller på biblioteket. I fellessamlinger kan fokuset være på både språk som er representert blant barn og voksne, og på andre språk. Bruk hverandre som ressurser!

Tre barn som kler seg ut
Foto: Robert Kneschke/ AdobeStock

For eksempel kan eventyret om «De ubudne gjestene» som er en av de flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål fremføres av ansatte, elever eller barn. Det at lærere eller barnehagepersonalet fremfører eventyret, kan være ekstra stas for barn og elever!

Inivert inn familiene eller andre mennesker med ulike morsmål denne dagen. De kan være med og lage plakater på ulike språk eller fortelle historier på sine morsmål. Om det ikke er mulig å invitere andre inn i barnehagen eller på skolen, kan man høre om familiene har mulighet til å ferdigstille f.eks. plakater hjemme, og ta med til barnehagen eller skolen.

De flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål finnes på flere språk, både i ettspråklige og tospråklige versjoner. Fortellingene finnes både som filmer, bildebøker og lydfiler.

NAFO har laget plakater som kan inspirere til flerspråklig arbeid i barnehage og skole. Plakatene kan skrives ut.

  1. Plakaten Flerspråklighet er gull finnes i fire versjoner, både på bokmål og nynorsk.
  2. Plakaten som illustrerer verb er en plakat der verb på ulike språk kan fylles inn i tekstbobler
  3. NAFO har også laget plakaten Hei på flere språk.
  4. Hvordan ser navnene våre ut på ulike skriftspråk? Bruk «Navne-plakaten»  – fyll ut barnas navn på ulike morsmål!
  5. Ønsk alle velkommen med  «Velkommen-plakaten» 
  6. AktivitetsbingoTall og mengde – Memoryspill og Bingospill på flere språk–  kan også benyttes